Pstro.pl [Startupday #1]

 

Pstro

Dlaczego akurat Pstro, a nie inny serwis?

Najwa?niejsze pytanie w przypadku nowego serwisu. Na rynku jest ju? sporo tego typu serwisw, ktre pozwalaj? ocenia? / przegl?da? recenzje r?nych firm. Co ma takiego Pstro, co pozwoli zawojowa? ?wiat i na nim zarobi??

Tu bym si? nie do ko?ca zgodzi?, ?e jest ich sporo. Owszem s? serwisy, ktre opinie traktuj? jako taki kwiatek do ko?ucha. U nas opinie s? ko?uchem, nie kwiatkiem.

W tradycyjnych serwisach lokalizacyjnych lub serwisach typu yellow-pages (pkt, pf, zumi, googlemaps, itp) nawet znajdziesz funkcjonalno?? opiniowania, ale tam nikt nie przywi?zuje wagi do tego czy te opinie s? wiarygodne, czy pochodz? od Twoich znajomych, kontaktw, czy nie s? nadu?yciem ze strony w?a?cicieli opisywanych podmiotw, konkurencji.

Nikt te? nie prbuje tworzy? spo?eczno?ci (a raczej spaja? istniej?cych spo?eczno?ci) wok? opiniowania biznesw i polecania ich sobie nawzajem, po?rd przyjaciw, rodziny, znajomych, s?siadw i mieszka?cw tego samego osiedla. Dla nas jako?ciowa opinia to fundament, na ktrym budujemy nasz serwis. Stworzyli?my procedury, aby w miar? mo?liwo?ci moderowa? i odsiewa? plewy, nadu?ycia, mc pisa? tylko jedn? opini? na temat danego miejsca.

Z drugiej strony nie chcemy si? pozycjonowa? jako portal, gdzie mo?esz pisa? opinie absolutnie o wszystkim. U nas mo?esz pisa? recenzje tylko o rzeczach typowo konsumenckich (B2C), a nie B2B, nie mo?esz te? pisa? opinii o produktach, markach. Oglnie wszystko co konsumenckie i ma adres, powinno si? na 100% u nas znale??.

Funkcjonalno??, ktra teraz tworzymy ma za zadanie zbudowanie w?skiej, aczkolwiek lojalnej i wirusowej grupy, lokalnych recenzentw, dla ktrych ocenianie to b?dzie niemal pos?uga spo?eczna. B?d? si? chcieli dzieli? swymi opiniami ze znajomymi, ale te? kompletnie obcymi osobami.

pstro-5

Plany na przysz?o???

Pstro jest wci?? w fazie zamkni?tych testw, na pewno jeszcze du?o pracy przed autorami.

Jest to ca?y czas tzw. wersja alfa, to znaczy, ?e mo?esz si? spodziewa? wielu ulepsze? w przysz?o?ci. W najbli?szym czasie b?dzie to m.in: ustawianie i zarz?dzanie swoim profilem, spo?eczno??, dalszy rozwj fukcjonalno?ci dzielnicowej.

Dzielnice s? i b?d? dla nas bardzo wysoko na li?cie funkcjonalno?ci. Jak tylko wypu?cimy spo?eczno?ci, pochylimy si? jeszcze bardziej nad tematem dzielnic i poszukamy rozwi?zania, aby odda? zarz?dzanie, sugerowanie dzielnic samym u?ytkownikom.

Na koniec

O Pstro.pl s?ysza?em troch? jeszcze przed premier? wersji testowej, jestem ciekaw jak wypali zw?aszcza modu? spo?eczno?ci w po??czeniu z podzia?em dzielnicowym. Projekt trjmiejski, wi?c tym bardziej trzymam kciuki.

Dodam jeszcze, ?e Pstro.pl zaprezentuje si? rwnie? w przysz?ym tygodniu na 3Camp #8.

Mam te? 25 zaprosze?, gdyby kto? chcia? przetestowa? Pstro osobi?cie, wystarczy wspomnie? o tym w komentarzu – wy?l? zapk? na mail podany w formularzu.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 17 stycznia 2009
Tagi: , , , ,
Kategorie: internet, startupday, trjmiasto, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Pstro.pl [Startupday #1]"

 1. No wygl?da ca?kiem fajnie :) i ciekawie si? zapowiada.

  naturalnie jak mo?esz to pode?lij zapk?:)

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 2. Powiem od siebie, ?e Agora (a w?a?ciwie twrcy Wrocek.pl) odpali?a serwis tego typu dla (na razie) Warszawy. Jednak jeszcze „nie poszed? press” wi?c nie mog? zdradzi? adresu… chocia? serwis ju? dzia?a i jest dost?pny dla wszystkich.

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 3. Pomys? wcale nie taki oklepany. Ciekawe jak b?dzie wygl?da? modu? spo?eczno?ci.
  Ps. Prosz? o zaproszenie ;)

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 4. Zapowiada si? ciekawy serwis, mam nadziej?, ?e baz? firm b?d? mieli spor? i nie zapomn? o Zielonej Grze :)
  Poprosz? zaproszenie :)

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 5. Poprosz? o zaproszenie. Ch?tnie obejrze startup z mojej aglomeracji :)

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 6. Mo?na prosi? zaproszenie? Niezwykle mnie zainteresowa? ten startup…:-)

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 7. Zaproszenia staram si? rozsy?a? na bie??co. Czekam tu p?niej na Wasze opinie :)

  Autor komentarza, sobota, 17 sty 2009 #

 8. To jest po prostu rewelacyjne! Wesz?am na link z Twojego zaproszenia i zacz??am dodawa? prbnie Bibliotek? Miejsk? w Pu?awach… Okaza?o si?, ?e jeszcze si? nie zarejestrowa?am (co za gapa ze mnie!), wi?c wesz?am ponownie w ten link, zarejestrowa?am si?… I niespodzianka, pokazuje mi si? strona Biblioteki Miejskiej na stronach pstro :-) Mo?na doda? w?asne zdj?cie, skomentowa?, zrecenzowa?… I wystarczy tylko poda? adres, a ju? masz zrzut z satelity! Po prostu r e w e l a c j a!

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 9. Bardzo ch?tnie sobie potestuj? Pstro ‚na Poznaniu’, wi?c je?li mo?esz to podrzu? mi jedn? zapk? :)

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 10. Wystarczy zmieni? user agenta przegl?darki na gogole bota i ju? mo?na chodzi? po ca?ym serwisie bez zaproszenia. To do?? du?e naruszenie zasad white hat seo, czyli prezentowanie zupe?nie innych stron u?ytkownikom (zamkni?ta beta) i robotom (google widzi ju? wszystko i zaindeksowa?o ca?kiem du?o podstron). Sprytny zabieg SEO.

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 11. „Sprytny zabieg SEO”

  Oj, powiedzia?bym jednak, ?e to niedopatrzenie z naszej strony.

  Testowali?my Google Custom Search, dla ktrego to by?o koniecznie i w wirze poprawek przesz?o to dalej :(

  Takie dzia?anie jest z tego co wiem ostro punktowane przez Google, wi?c wielkie dzi?ki, ?e zwrci?e? nam na to uwag?.

  Jak my?lisz, co powinni?my teraz zrobi?? Chyba to wy??czy? ASAP, right?

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 12. Jest ostro punktowane ruchem :) dlatego napisa?em, ?e to sprytny zabieg SEO. A co zrobi?? Teraz to ju? nie ma wi?kszego znaczenia.

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 13. „Jest ostro punktowane ruchem”

  tylko, ?e ten ruch mo?e by? ruchem kata w kierunku naszej szyi :)

  Fajnie, ?e to wysz?o, staramy si? wyprostowa? sytuacj? i chyba jeste?my na dobrej drodze

  Dzi?ki.

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 14. Oby tylko Was Google nie wyci??o z indeksu, bo to by?by dramat.

  Autor komentarza, niedziela, 18 sty 2009 #

 15. Ch?tnie przetestuje pstro.pl w moim mie?cie, wi?c je?li mo?na to rwnie? poprosz? o zaproszenie :)

  Autor komentarza, czwartek, 22 sty 2009 #

 16. Z tego co widzia?em w Google Webmasters Tools to mo?na ustali? jakie zapytanie ma wys?a? bot ?eby zalogowa? si? na stronie, nie trzeba bawi? si? z user agent.

  Autor komentarza, piątek, 23 sty 2009 #

 17. Calkiem niezly pomysl ;)
  mozna prosic o Zaproszenie

  Autor komentarza, poniedziałek, 26 sty 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów