Prawo gospodarcze i podatkowe

 

Pytania z kserówki testu „Prawo gospodarcze i podakowe 2004/2005”

Odpowiedzi, które były zaznaczone na kserówce tu zaznaczam przez [*]. Odpowiedzi nie zostały sprawdzone – jeśli ktoś znajdzie błąd, proszę o informację w komentarzu. Jest to test wielokrotnego wyboru

1. Każdy wspólnik w spółce jawnej ma prawo do czynności:

 • sądowych
 • pozasądowych
 • [*] sądowych i pozasądowych

2. Rozwiązanie spółki jawnej następuje w wyniku:

 • [*] przyczyn określonych w umowie
 • [*] za wspólną zgodą wszystkich wspólników
 • [*] prawomocnego orzeczenia sądu

3. Organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są:

 • [*] rada nadzorcza
 • [*] zarząd
 • walne zgromadzenie

4. Uprzywilejowane akcje w spółce akcyjnej dają:

 • [*] prawo do dywidendy
 • [*] prawo do podziału majątku
 • [*] prawo głosu

5. Likwidacja spółki akcyjnej następuje w wyniku:

 • [*] przyczyn określonych w umowie
 • [*] dezycji wszystkich wspólników
 • [*] ogłoszenia upadłości

6. Prawo zwykłe wspólników w spółce akcyjnej to:

 • [*] prawo do podziału majątku
 • [*] prawo do dywidend
 • [*] prawo do poboru nowej emisji akcji

7. Organami w spółdzielni są:

 • prezes
 • [*] zarząd
 • [*] walne zgromadzenie

8. Likwidacja fundacji następuje w związku:

 • [*] osiągnięcia celu w jakim była powołana
 • [*] wyczerpania środkó pieniężnych i majątku
 • orzeczenia przez organ administracji publicznej

9. Wyróżniamy stowarzyszenia:

 • [*] zarejestrowane
 • [*] zwykłe
 • [*] wyższej użyteczności

10. Prokura to:

 • obowiązki prokuratora
 • uprawnienia prokuratora
 • [*] pewien rodzaj upoważnienia

11. Cechy stałe podatku to:

 • [*] nieodpłatność
 • [*] pieniężny charakter
 • przedmiot podatku

12. Taryfa podatkowa to:

 • [*] to samo co stawka podatku
 • [*] stawka podatkowa w określonym podatku
 • przeciętna stawka podatku

13. Zwolnienie podatkowe odnosi się do:

 • wyłączenia od obowiązku płacenia podatku określonych podmiotów podatkowych
 • obniżenie wartości podatku
 • obniżenie podstawy opodatkowania przez wyłączenie z niej pewnych dochodów

14. Progresywny podatek to taki, który:

 • stawka podatku nie zmienia się ze wzrostem podstawy opodatkowania
 • [*] stawka rośnie wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania
 • stawka maleje wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania

15. Zobowiązanie podatkowe powstawje z dniem:

 • [*] zaistnienia zdarzenia powoduje powodującego powstanie zobowiązania podatkowego
 • doręczenia decyzji określającej wysokości zobowiązania podatku
 • [*] doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatku (pierwsze słowo jest nieczytelne, ale chyba to jednak „doręczenia”)

16. Nadzwyczajne postępowanie odwoławcze do decyzji ostatecznej to:

 • [*] wznowienie postępowania
 • [*] zmiana decyzji ostatecznej
 • przedawnienie decyzji

17. Ko może ponosić odpowiedzialność za niezapłacony podatek:

 • wyłącznie podatnik
 • wyłącznie podatnik wraz z żoną
 • [*] ustawowo określona grupa osób trzecich

18. Jaki podatek płaci konsument przy zakupie:

 • dochodowy
 • [*] konsumpcyjny
 • przychodowy

19. Przeniesienie własności na rzecz Skarbu Państwa to:

 • [*] szczególny sposób wygaśnięcia zobowiązania podatkowego
 • konfiskata mienia
 • sankcja podatkowa

20. Skarb Państwa za niezapłacone zobowiązanie podatkowe ma prawo do hipoteki:

 • [*] przymusowa
 • [*] ustawowa
 • umowna

Wpis opublikowany 2 czerwca 2006
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Prawo gospodarcze i podatkowe"

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów