Nowe domeny sTLD tanio zatwierdzimy! Rusza .tel

 

3 marca ICANN oficjalnie doda? now? domen? typu gTLD (Generic Top-Level Domain) do strefy root: .tel. W zasadzie jest to domena typu sTLD (Sponsored Top-Level Domain), kolejna po .aero, .cat, .coop, .jobs, .mobi, .museum, .pro i .travel.

Przypomn?, ?e wniosek o domen? .tel z?o?y?a w marcu 2004 roku brytyjska firma Telnic. Zgodnie z wnioskiem, domeny .tel mia?yby by? prostymi wizytwkami zawieraj?cymi dane kontaktowe osb prywatnych i firm.

Bellois dzi? zapyta? o sens domen .mobi. Trafi?a si? okazja, ?eby odpowiedzie? na to pytanie, co niniejszym chcia?bym uczyni?.

Oto przyk?ad zastosowania domeny .tel wzi?ty z wniosku:

2.5. How is the .Tel used?

Individuals could use their name as a personal „brand” or a universal identity
accessible from any Internet-enabled communications device to publish their
contact information or other personal data. For example, Adam Smith could
develop a personal mini-website that provides general information about himself
including his contact information, such as phone numbers, and email addresses.
Adam would be able to update and manage this data at will, and Adam’s friends,
when trying to reach him, could simply check adamsmith.tel to find his most
current contact information and connect the call or send a text message.

Czyli po naszemu: niejaki Tomasz Topa mg?by sobie wykupi? domen? TomaszTopa.tel tylko po to, ?eby umie?ci? tam jakie? swoje dane kontaktowe. Bo przecie? je?li jaki? cz?owieczek nagle zgubi mj numer telefonu, to b?dzie mg? wej?? na ten super adres i tam sprawdzi?. A co je?li on b?dzie chcia? numer Tomasza Topy a nie Tomasza Topy? H??

Kontynuujmy przyk?ad z tym Top?. Powiedzmy, ?e chcia?by on odpali? swojego bloga. Czego by on potrzebowa?? Jaka? domenka pokroju TomaszTopa.pl, bo w ko?cu strona w j?zyku polskim. Mamy zapowied? dynamicznego rozwoju us?ug 3G, telefony z coraz doskonalszymi przegl?darkami WWW, taniej?cy dost?p do Internetu, czyli wypada?oby jeszcze dokupi? domen? TomaszTopa.mobi pod specjaln? wersj? strony dla mobilnych. No i teraz ta TomaszTopa.tel, ?eby wpisa? tam adresy dwch poprzednich stron gdyby kto? zapomnia? ;) Skromnie licz?c, z 200z? rocznie na same domeny. Do tego trzeba stworzy? 3 strony, zapami?tywa? te adresy…

Takie pytanie si? od razu nasuwa: czy jest sens tworzy? nowe gTLD? I nie chodzi mi tu o kas? dla operatora i registarw nowej domeny. Oczywiste jest, ?e si? zawsze znajd? firmy zainteresowane takimi domenami (Zwykle Prezes gdzie? co? us?yszy i wydaje komunikat „Rejestrujemy! Bo tak trzeba! Dbamy o image firmy!”) i cwaniaczki, ktre takim prezesom b?d? chcia?y odsprzeda? domeny z nazwami ich firm za kilkukrotnie wi?ksze pieni?dze. Mam tu na my?li korzy?ci dla ko?cowego u?ytkownika.

Prosz? bardzo, szybka ankieta: kto z Pa?stwa by? kiedy? na stronie w domenie .aero, .cat, .coop, .jobs, .mobi, .museum, .pro czy .travel? No, nie pcha? si?, przecie? czasu i miejsca starczy dla wszystkich ;) No w?a?nie – kiepsko z tym, nie? Wiecie, ?e np. jest tylko jedno polskie muzeum z domen? .museum? O domenie .travel przypomnia?em sobie dopiero w zesz?ym tygodniu, gdy Dyrektor BTA Kompas pochwali? mi si?, ?e po wielu kombinacjach uda?o im si? zakupi? www.kompas.travel. Ot po prostu do kolekcji x-dziesi?ciu innych posiadanych domen.

Z dodanych gTLD przebi?y si?, g?wnie za spraw? stosunkowo niskiej ceny, chyba tylko .info. No i od biedy .biz, chocia? te .biznesowe domeny trafi?y do prywatnych stronek i blogw.

Odpowiadaj?c w ko?cu Belloisowi: Nie, ja nie b?d? u?ywa? domen .mobi, bo nie widz? w tym sensu. Coraz wi?cej urz?dze? przeno?nych ma naprawd? dobre przegl?darki (np. Opera Mini, ktra chyba radzi sobie miejscami lepiej ni? IE:]), ekrany w takich urz?dzeniach s? coraz wi?ksze, zbli?a si? boom na szybki dost?p do Internetu z takich urz?dze? (UMTS czy sieci hotspotw), wi?c ?ci?gni?cie wi?kszej ilo?ci danych nie b?dzie problemem… Obecnie mo?na pos?u?y? si? prostym wykryciem rodzaju przegl?darki do prze??czenia na stron? w wersji „light” (Google tak robi?o od dawna), a nied?ugo zupe?nie nie b?dzie potrzeby rozr?niania u?ytkownika ze wzgl?du na u?ywany przez niego urz?dzenia, bo wszystko stanie si? mobilne i fajne :)

Jak wida?, nowe domeny gTLD nie s? wcale potrzebne. Dla wi?kszo?ci ludzi na ?wiecie strona internetowa to b?dzie dalej co? z ko?cwk? ccTLD (czyli np. „kropka-pe-el”) lub wzgl?dnie „kropka-kom”, a ka?dy inny adres b?dzie sprawia? problem. Ze wzgl?du na wysokie ceny (np. .mobi stoi w GoDaddy obecnie oko?o 13USD/rok, .travel to nawet $230/rok!) nie nadaj? si? nawet pod strony z panienkami do spamowania wyszukiwarek (swoj? drog?, sensowny na swj sposb projekt wydzielenia domen .xxx zosta? odrzucony, a to by pomog?o oczy?ci? sie?).

No, ale tu przecie? nie chodzi o usera, chodzi o kas?…

Wpis opublikowany 7 marca 2007
Tagi: , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Nowe domeny sTLD tanio zatwierdzimy! Rusza .tel"

 1. W kwestii domen .mobi Domeny .mobi zosta?y po to utworzone, aby? szukaj?c w telefonie stron www wiedzia?, ?e serwis w domenie .mobi b?dzie Ci si? dobrze wy?wietla?. I nie ma tu nic do rzeczy zastosowana przegl?darka.
  A pozosta?e nowe domeny? A kto w Polsce promuje domeny? Zastanawia?e? si? nad tym kiedy?? Domena to zb?dny wydatek. Przecie? jak kupuje miejsce na serwerze, to dostaj? adres: mojafirma.domena_providera.pl Nie ma ?adnej „tradycji” domen w Polsce. Nikt tego nie promuje. Firmy maj? swoje strony, a adresy mailowe w onecie lub wp

  Autor komentarza, środa, 7 mar 2007 #

 2. a gdzie mo?na / mo?na b?dzie zarejestrowa? takie domenki?

  Autor komentarza, czwartek, 8 mar 2007 #

 3. To jest niez?y pomys? na biznes. Wymy?li? now? domen? i po?redniczy? w jej rejestracji :-) Jakie? pomys?y? :D

  Autor komentarza, czwartek, 8 mar 2007 #

 4. Ja odwiedzi?em kiedy? w?a?nie polskie muzeum w domenie .museum

  Co do sTLD popieram Twoje zdanie i poza .info, .biz ca?? reszt? uwa?am za bezsensown?, szczeglnie .mobi, ktra chodzi?a jaki? czas temu za 400z? netto nie wiem jak teraz, oraz nowego .tel – g?upota.

  Autor komentarza, czwartek, 8 mar 2007 #

 5. 666666666.tel ? :)

  Autor komentarza, czwartek, 8 mar 2007 #

 6. @Beata: Pisa?em swego czasu o takich firmowych mailach: http://tomasz.topa.pl/email-w-firmowej-domenie-wstyd.html Jedak faktem jest rwnie?, ?e polska strona musi by? „kropka-pe-el” bo inaczej ani Pani Zosia z biura ani nikt inny nie za?apie jak maila poda?.

  Generalnie coraz wi?cej osb jest ?wiadomych tego, ?e strona firmowa powinna by? w domenie „.pl”, bo tak jest powa?niej, bardziej fachowo, przyja?niej i nie jeste?my zale?ni od jednego ISP.

  @Ludwik: W przeci?gu kilku tygodni na stronie Telnica maj? si? pojawi? informacje dotycz?ce rejestracji itp.

  @Bellois: Tylko cholipa trzeba by ?winki-skarbonki rozbi? w celu zrobienia zrzutki na korzy?? maj?tkow? dla organu zatwierdzaj?cego wnioski :)

  Autor komentarza, czwartek, 8 mar 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów