LiveChat Contact Center

 

Live Chat Contact Center

To jest artyku? komercyjny napisany dla serwisu Krytycy.pl.
Za zainteresowanie si? programem zostan? wynagrodzony. Zgodnie z etyk? blogvertisingu wyra?am w?asn? opini? na temat opisywanego produktu.

Zanim przejd? do opisu w?a?ciwego produktu, takie uwagi oglne. Primo: gdy miesi?c temu pisa?em o zastosowaniu czatw na Site5 wrzuci?em sobie do posesyjnej listy ToDo pozycj? „sprawdzi? jak wygl?da taki livechat od kuchni”. I akurat niespe?na dwa tygodnie temu pojawi?a si? kampania LiveChat Contact Center, czyli mam mo?liwo?? zapoznania si? z tym softem… i jeszcze stwka wpadnie za to, ?e moj? opini? pom?cz? Was ;)

Druga rzecz – gdy tylko pojawi?a si? ta kampania, rozmawia?em z jednym z fellow blippers / bloggers. Podtrzymuj?, ?e nie wyobra?am sobie wzi?cia pieni?dzy za opisanie produktu wy??cznie na podstawie dostarczonych przez reklamodawc? materia?w. W przypadku ksi??ki o Second Life by?em jedyn? osob?, ktra pofatygowa?a si? do ksi?garni chocia? zobaczy? ksi??k?. Tym razem rwnie? pobra?em aplikacj?, zainstalowa?em, przetestowa?em i dziel? si? opiniami.

Okno rozmowy

Co to za program?

Aplikacja LiveChat Contact Center pozwala na komunikacj? z internautami odwiedzaj?cymi nasz serwis. Live chatw u?ywa si? w sprzeda?y (np. sklepy internetowe – doradzanie w wyborze, jakie? szybkie pytania odno?nie produktw…) oraz supporcie (podczas krtkiej sesji na czacie mo?na cz?sto ?atwiej i szybciej rozwi?za? problem ni? w przypadku wymiany korespondencji). Sam cz?sto korzystam z tej formy komunikacji do zadawania pyta? przed zakupem, nie lubi? dzwoni? i wypytywa? (#wstydliwewyznania?), nie chc? czeka? a? mi odpowiedz? na maila. M?cz? wi?c ludzi na takich czatach przygotowanymi wcze?niej pytaniami ;)

Ca?o?? sk?ada si? z niewielkiego skryptu umieszczanego w kodzie strony, ktry ?ledzi ruchu internauty oraz uaktywnia czat. Komunikacja z konsultantem odbywa si? konieczno?ci opuszczania witryny, instalowania dodatkowego oprogramowania, przepisywania danych kontaktowych do komunikatora. Konsultant ma natomiast normaln? aplikacj? desktopow?.

Features

LiveChat Contact Center

Konsultant widzi list? internautw przegl?daj?cych serwis, aktualnie wy?wietlan? podstron? jak i ca?? histori? odwiedzin, ?rd?o wej?cia, czas sp?dzony na stronie itp. Konsultant mo?e biernie oczekiwa? a? kto? sam zechce skorzysta? z tej formy kontaktu lub samemu zaprosi? internaut? do rozmowy. Widzisz kogo? kto w Twoim sklepie internetowym kr?ci si? po kilku kategoriach lub utkn?? w kasie? Zaproponuj pomoc!

Zaproszenie do rozmowy

Konsultant ma oczywi?cie pod r?k? Baz? Wiedzy (zestaw gotowych odpowiedzi, wyja?nie?, podr?czne FAQ), baz? linkw, mo?liwo?? przekazywania rozmwcy do innego konsultanta… Na bie??co dzia?a spellcheck dzi?ki czemu konsultantowi uda si? unikn?? g?upich b??dw. Wszystkie ficzery wypisane zosta?y na stronie internetowej produktu.

Co nie dzia?a, czego brakuje

S? problemy z polskimi znakami u internautw korzystaj?cych z systemw koduj?cych znaki w UTF-8 (dzi?ki Yano za pokazanie tego ).

Ja osobi?cie mia?em pewien problem z rozgryzieniem systemu kontaktw. Konsultant ma mo?liwo?? dodawania osb do ksi??ki adresowej, do ka?dego kontaktu mo?na przypisa? dok?adne dane osobowe, mo?na ?ledzi? histori? rozmowy… ale nie mo?na doda? jednym klikiem do kontaktw internauty z ktrym akurat rozmawiam. Je?li widz?, ?e ktra? z osb cz?sto wraca na moj? stron? (na li?cie internautw widz? nick, ktrego ostatnio u?ywa?a na czacie) to mg?bym odpowiednio wcze?niej zerkn?? do historii rozmw itd. W tym programie mam dost?p do historii dopiero po rozpocz?ciu rozmowy z dan? osob?.

Opcje przy rozmwcy

Czy warto w co? takiego zainwestowa??

Licencja dla jednego operatora to 99z? netto/mc, pierwsze rabaty ju? przy zakupie trzech licencji. Przegl?da?em konkurencyjne oferty, nie jest ?le. W przeciwie?stwie do niektrych rozwi?za?, nie mamy tutaj limitu jednoczesnych czatw dla jednego operatora. No i wszystko jest w j?zyku polskim. Chocia? jak zauwa?y?a jedna z osb z ktr? rozmawia?em przy testach, za cen? rocznego abonamentu dla 4-5 licencji op?aca si? ju? zatrudni? jakiego? studenta, ktry nam tak? prost? aplikacj? napisze :)

A mniejsze biznesy, ktre nie potrzebuj? ?ledzenia internautw na ?ywo, sobie doskonale radz? umieszczaj?c na stronie ikonki z numerami GG / Skype.

LiveChat Contact Center udost?pnia 14-dniowe demo, ktre mo?na uaktywni? na w?asnej witrynie. Warto przed zakupem dok?adnie przetestowa? czy to w?a?nie czego? takiego szukamy.

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 24 czerwca 2008
Tagi: , , , , ,
Kategorie: blog, internet, it, komercyjne

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "LiveChat Contact Center"

 1. Widzia?em to na stronie Money.pl , mo?na porozmawia? z konsultantk? o kredytach.

  Autor komentarza, czwartek, 26 cze 2008 #

 2. Dzi?ki za opini?. Co do studenta pisz?cego prost? aplikacj? na ?yczenie- teoretycznie ka?dy mg?by tak zrobi?, ale uwierz- podgl?d strony, zaplecze, odpowiednie funkcjonalno?ci.. To nie takie proste ;)

  Autor komentarza, wtorek, 22 lip 2008 #

 3. Odradzam korzystanie z aplikacji napisanych przez „studenta”. No chyba, ?e to ma by? amatorskie, proste rozwi?zanie bez dodatkowych modu?w itp. Je?li chcemy porz?dne rozwi?zanie, polecam zakup softu. Profesjonalny soft ma to do siebie, ?e by? wdra?any, testowany, itp. Ograniczamy do minimum b??dy programu. Mo?emy sobie wyobrazi?, co by si? dzia?o na naszej stronie, gdyby naszemu klientowi live czat dzia?a? niepoprawnie (b??dnie wy?wietlane logo naszej firmy, tekst pisany przez klienta by znika? itd.). Pomy?la?by, ?e to nieprofesjonalna firma i zrezygnowa?by z naszych us?ug !!! I raczej ju? nigdy by nie powrci? do naszej strony. Zakup softu daje nam te? wsparcie techniczne oraz aktualizacj?. Ja sam b?d? wdra?a? live czat do swojego sklepu. Porwnuj? sobie „LIVECHAT Software” z „Chat4support”.

  Pozdrawiam :)

  Autor komentarza, środa, 11 lis 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów