Studenci.java

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Program liczy:

 • Ilość studentów, którzy zdawali w dniach 10-20
 • Ilość studentów, którzy zdawali w dniach a-b
 • Ilość studentów, których średnia ze wszystkich egzaminów była większa niż 50%
 • Indeksy studentów, których średnia ze wszystkich egzaminów była większa niż a%
 • Indeksy studentów, którzy zaliczyli wszystkie egzaminy na przynajmniej a%
 • Ilość studentów, którzy zdawali w określonych dniach
// Wywołanie: studenci PierwszyDzienZakresu OstatniDzienZakresu MinimalnaSrednia ProgZaliczeniaWszystkich

public class studenci
{
  static long tab[][]; // tablica ze studentami niech będzie ogólnodostępna
 
 // Ilość zdających pomiędzy 10 a 20 dniem miesiąca
 static int ilosczdajacych(){
  int suma=0;
  for(int i=0;i<10; i++)
  {
   if((tab[1][i]>=10) && (tab[1][i]<=20)) 
    suma++;
   }
  return suma;
 }
 
 // Ilość studentów zaliczających w danym dniu
 static void dni(){
  for(int i=0;i<30; i++)
  { 
   int suma=0;
   for(int j=0; j<10; j++)
   {
    if(tab[1][j]==i)
      suma++; 
   }
    System.out.println("dnia "+i +"zdawalo "+suma+" studentow");
  }
 }
 
 // Ilość osób, których średnia ilość z punktów z trzech egzaminów była większa od 50
 static int ilosczaliczen(){
  int suma=0;  
  for(int i=0;i<10; i++)
  {
   if(((tab[2][i]+tab[3][i]+tab[4][i])/3)>50)
   suma++;
  }
  return suma;
 }

 // Pokazuje osoby, których średnia ilość z punktów z trzech egzaminów była większa od podanej
  static void ilosczaliczen2(int a){
  int suma=0;
  for(int i=0;i<10; i++)
  {
   if(((tab[2][i]+tab[3][i]+tab[4][i])/3)>a)
   {
    System.out.println("Zdal student o nr indeksu "+tab[0][i]);
    suma++;
   }
  }
  if(suma==0)
   System.out.println("Nikt nie zaliczyl na wiecej niz "+a+" punktow");
 }
 
  // Ilość zdający w danym przedziale dni
  static int ilosczdajacych2(int a, int b){
  int suma=0;
  for(int i=0;i<10; i++)
  {
   if((tab[1][i]>=a) && (tab[1][i]<=b)) 
    suma++;
  }
  return suma;
 }
 
  // Osoby, które zaliczyły całą sesję (zaliczyły wszystkie egzaminy na minimum "a" punktów
  static void ilosczaliczen3(int a){
  int suma=0;
  for(int i=0;i<10; i++)
  {
   if(tab[2][i]>a && tab[3][i]>a && tab[4][i]>a)
   {
    System.out.println("zdal student o nr indeksu "+tab[0][i]);
    suma++;
   }
  }
  if(suma==0)
   System.out.println("Nikt nie zaliczyl wszystkich egzaminow na wiecej niz "+a+" punktow");
 }
 
  
  
 public static void main(String args[])
 {
  // Stworz nowa tablice, o wymiarach 5x10. Kolumny to ilość studentów. 
  // Pierwszy wiersz to numer indeksu
  // Drugi wiersz to dzień, w którym student zdawał egzamin
  // Wiersze 3, 4 i 5 to procentowe oceny z poszczególnych egzaminów
  
  tab=new long[5][10];
  
   // Wygeneruj numery indeksów
   for(int j=0; j<10; j++)
   tab[0][j]=Math.round(Math.random()*8900+10000);
    
    // Wygeneruj daty zdawania egzaminów
    for(int j=0; j<10; j++)
    tab[1][j]=Math.round(Math.random()*30);
  
    // Wygeneruj oceny
    for(int i=2; i<5; i++)
     {
      for(int j=0;j<10;j++){
       tab[i][j]=Math.round(Math.random()*100);
      }
     }
    
    // Pokaż wygenerowane dane
    for(int i=0; i<5;i++)
    {
     for(int j=0; j<10; j++)
       System.out.printf("%10d", tab[i][j]);
     System.out.println();
    }
         
    System.out.println("zdawalo "+ilosczdajacych());
         
         
    System.out.println("zdawalo "+ilosczdajacych2(Integer.valueOf(args[0]), Integer.valueOf(args[1])));
    
    System.out.println("zaliczylo "+ilosczaliczen());
    ilosczaliczen2(Integer.valueOf(args[2]));
    System.out.println();
    ilosczaliczen3(Integer.valueOf(args[3]));
    dni();
         
 }
}

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów