NapisPionowo.java

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Program wy?wietlaj?cy podany w parametrze napis pionowo.

class Imiepionowo{

 public static void main(String args[])
  {
   // policz ile liter ma napis podany w parametrze
   int iloscliter=args[0].length();

   // zamie? napis w tablic? znakw
   char literki[]=args[0].toCharArray();
  
   // wykonaj p?tl? o ilo?ci powtrze? rwnej ilo?ci 
   // znakw w napisie. za ka?dym razem wy?wietl 
   // kolejn? liter? w kolejnej linijce
   for(int i=0; i					
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów