DodatniaUjemna.java

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

Program sprawdzający, czy liczba podana jako parametr jest dodatnia czy ujemna.


class DodatniaUjemna{

 public static void main(String args[])
  { 
   // zamiana parametru na liczbę
   int liczba=Integer.parseInt(args[0]);
   

   if(liczba>0){   // czy liczba jest dodatnia?
    System.out.println("Liczba "+liczba+" jest dodatnia"); 
   } else { // jesli nie, to musi byc ujemna lub zero
    if(liczba<0){ // czy liczba jest ujemna?
      System.out.println("Liczba "+liczba+" jest dodatnia");  
    } else { // jesli liczba nie jest ani dodatnia ani ujemna, to jest to zero
      System.out.println("Liczba "+liczba+" jest zerem"); 
    }   
   }
   
  }

}

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów