Is Google So Evil?

 

Je?li jestem w b??dzie i w ktrym? miejscu ?le rozumuj?, prosz? mnie o?wieci? i nakierowa? na w?a?ciwe tory. Z ogromn? ch?ci? wys?ucham Waszych opinii. Bo tak na mj prosty ch?opski rozum…

PageRank myth

Ludzie krzycz?, ?e im jaka? firma Google Inc. (ot pewnie jedna z tych ameryka?skich firemek zak?adanych przez studentw we w?asnych ich rodzicw gara?ach) psuje internet, nie daje korzysta? z jego dobrodziejstw, nie pozwala zarabia?. Istna Sodoma i Gomora po prostu. Na czym ta z?o?liwa dzia?alno?? mia?aby niby polega??

 • Firma Google Inc. pewnego pi?knego dnia stworzy?a w?asn? us?ug? pozwalaj?c? wyszukiwa? informacje na r?nych innych stronach internetowych. Us?ug? nazwano Wyszukiwark? Google.
 • Firma Google Inc. udost?pni?a to narz?dzie internautom za darmo, aby mogli korzysta? z tej funkcjonalno?ci.
 • Ka?dy w?a?ciciel strony internetowej mo?e sam zadecydowa? (plik robots.txt, sitemaps), czy chce skorzysta? z us?ugi Google, czyli czy chce, aby jego strona pojawia?a si? w gdzie? w bazie Google.
 • Tych ktrzy w punkcie wy?ej odpowiedzieli „Tak, chc? by? w bazie!”, w?a?ciciel wyszukiwarki przygotowa? zestaw zasad (Google Guidelines), ktrych spe?nienie gwarantuje obecno?? w ich bazie
 • Google PageRank to system/algorytm opracowany przez firm? Google Inc. s?u??cy do oceny strony i wp?ywaj?cy bezpo?rednio/po?rednio na pozycj? w wynikach wyszukiwania Wyszukiwarki Google.

Specjalnie zaznaczy?em (pogrubi?em) niektre zwroty. Chc? tylko przypomnie?, ?e nikt jeszcze prawomocnie nie stwierdzi?, ?e Google jest internetem.

Us?uga wyszukiwarki udost?pniona pod adresem Google.com jest tylko jedn? z setek innych podobnych us?ug udost?pnianych przez firmy / organizacje z ca?ego ?wiata. Google nie jest jedynym dost?pnym rozwi?zaniem.

Co nie zmienia faktu, ?e jest najpopularniejszym rozwi?zaniem. Ale czy to jest wina firmy Google? Nie! Czy jest to wina kogokolwiek? Nie! Jest to ?wiadomy wybr milionw internautw.

Trzeba wi?c pami?ta?, ?e wyszukiwarka Google jest w?asno?ci? firmy Google Inc. i w zasadzie mo?e zrobi? z ni? co chce. Je?li co? si? nam nie podoba, wystarczy zablokowa? GoogleBota – nikt nas nie zmusza do obecno?ci w ich bazie. Nikt nam przecie? nie ka?e korzysta? z sytemw reklam firmy Google. Nikt nam nie ka?e korzysta? z ich kont pocztowych. To nasz wybr.

PageRank? Czym jest PageRank? Co jest takiego fascynuj?cego w tej magicznej cyferce? Czy nie jest to po prostu co?, czym lubimy si? chwali?? Co?, co tylko nam poprawia nastrj?

Pami?tacie jak miesi?c temu by?y krzyki, ?e kilku serwisom te wszystkie cyferki tak strasznie si? zmniejszy?y? Plotka posz?a taka, ?e to Wielkie Google si? zabra?o za systemy oferuj?ce sprzeda? linkw. U mnie te? polecia? PageRank – z „5” na „3”. Mo?e dlatego, ?e mam u siebie reklamy Text-Link-Ads. Mo?e dlatego, ?e mam reklam? mojego hostingodawcy. Mo?e po prostu poziom moich postw polecia? w d?. Tak czy siak, warto?? PR si? zmniejszy?a.

I co? I NIC! Zmiana tej cyferki nie poci?gn??a za sob? kompletnie ?adnych zmian w pozycji mojego bloga w wyszukiwarkach. Dalej jestem pierwszy dla has?a vista download, a taki CNET maj?cy PR=8 jest ni?ej.

Zbiorowa psychoza i ?lepa wiara w jaki? szcz??liwy numerek przydzielony przez Google jest jednak pot??na.

Chill out people…

Wpis opublikowany 18 listopada 2007
Tagi: , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Is Google So Evil?"

 1. Bo to z?a firma jest ! ;)

  Autor komentarza, niedziela, 18 lis 2007 #

 2. nigdy nie rozumialem tego jak wazny jest dla niektorych Pagerank
  najwazniejsze jesli strona jest wysoko w wynikach dla danej frazy

  Autor komentarza, niedziela, 18 lis 2007 #

 3. B??d logiczny Tomku :) Nie mo?esz zdecydowa? o tym, czy chcesz by? w Google. Mo?esz jedynie zdecydowa?, ?e *nie chcesz by?*. To zasadnicza r?nica. Gdyby Googl kocha?o etyk?, tak jak mwi, to bra?oby pod uwag?, czy znacznik ROBOTS ma warto?? INDEX, czy NOINDEX. Obecnie patrzy tylko na t? drug? warto??…

  I oczywistym jest, ?e PR nic nie daje stronie. No oprcz tego, ?e mo?na naiwniakom dro?ej linki sprzedawa? ;-)))

  Autor komentarza, niedziela, 18 lis 2007 #

 4. Specjalnie zaznaczy?em (pogrubi?em) niektre zwroty. Chc? tylko przypomnie?, ?e nikt jeszcze prawomocnie nie stwierdzi?, ?e Google jest internetem.

  Logika swoje, a ?ycie swoje.

  Jak przegl?dam statystyki swojego dziennika i wej?cia z wyszukiwarek, to jakakolwiek inna ni? Google pojawia si? max raz na tydzie?, a je?li ju?, to ilo?? go?ci jest du?o ni?sza ni?li z monopolisty.

  Tak czy siak wypadasz z Google, wypadasz ca?kiem.

  ?e Google jest internetem

  A ilu to ludzi wpisuje URI bezpo?rednio do wyszukiwarki? :P

  Autor komentarza, niedziela, 18 lis 2007 #

 5. Co nie zmienia faktu, ?e jest najpopularniejszym rozwi?zaniem. Ale czy to jest wina firmy Google? Nie! Czy jest to wina kogokolwiek? Nie! Jest to ?wiadomy wybr milionw internautw.

  Tak ?wiadomy jak to, ?e u?ytkownicy ?wiadomie korzystaj? z Windows – gro osb nie wie, ?e istnieje jaka? inna wyszukiwarka. Do tego inne wyszukiwarki daj? mniej adekwatne wyniki. S?owem, Google jest na dzie? dzisiejszy praktycznym monopolist? w bran?y wyszukiwarek.

  Trzeba wi?c pami?ta?, ?e wyszukiwarka Google jest w?asno?ci? firmy Google Inc. i w zasadzie mo?e zrobi? z ni? co chce. Je?li co? si? nam nie podoba, wystarczy zablokowa? GoogleBota – nikt nas nie zmusza do obecno?ci w ich bazie.

  Jak ju? kto? pisa?, mog? zadecydowa? tylko, ?e nie chc? by? w ich bazie. Wi?c domy?lnym za?o?eniem jest i? chc? tam by?. Co do cz??ci pierwszej, to oczywi?cie, ?e mo?e. Natomiast wyszukiwarka Google zosta?a zareklamowana jako taka, ktra daje wyniki wiarygodne. Czy fakt, ?e bloger sprzedaje link sprawia, ?e jego blog jest niewiarygodny? Że informacje na nim zawarte nie s? cenne? Po prostu ten link nie powinien wp?ywa? na warto?? wyszukiwania. Ale to sprawa Google jak go rozpozna, nie moja.
  W ca?ej tej kwestii chodzi o to, ?e sam fakt sprzeda?y linkw nie powinien dyskwalifikowa? blogera jako osob? niewiarygodn?. Wiadomo, ?e PageRank nie wp?ywa wydatnie na wyniki wyszukiwania. Je?li jednak Google kogo? chce ukara?, to wyzerowanie PageRanku wi??? si? chyba z czym? bardziej konkretnym.
  To jak z walk? ze spamem – jako u?ytkownika nie obchodzi mnie specjalnie to, ?e twrca bloga, ktry komentuje musi z nim walczy?. Tak samo mnie jako twrc? stron nie powinno obchodzi? to, czy umieszczenie na mojej stronie takiej czy innej tre?ci sprawi, ?e nagle nie b?dzie mnie mo?na wyszuka? w obiektywnej wyszukiwarce. Tu chodzi po prostu o dowalenie PayPerPost i tyle.

  Autor komentarza, niedziela, 18 lis 2007 #

 6. Zgadzam si? z Tob? Tomku, ludzie popadli w paranoj? sami robi?c z Google niewyobra?aln? firm?.
  Sprawa PageRank zupe?nie mnie rozbroi?a, pewnie przeciwnicy zrobiliby z tego ustaw? USA, ktrej nie mo?na zmienia? pod ka?dym wzgl?dem ;)
  To tak jakby i?? z wid?ami na MS, za to ?e wypu?ci? Vist?…

  Autor komentarza, niedziela, 18 lis 2007 #

 7. U mnie wprawdzie wzrs? PR, ale jako? nie widze poprawy w wynikach wyszukiwania, ani nowej lawiny odwiedzaj?cych.

  Autor komentarza, niedziela, 18 lis 2007 #

 8. ?wi?ta racja! Mi?o przeczyta? kilka s?w od osoby, ktra ma troch? zdrowego rozs?dku. Ludzie powinni si? zapozna? z histori? Internetu, ?eby mieli o nim poj?cie. Internet to nie tylko Google.

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 lis 2007 #

 9. Przeczyta?em Wasze komentarze, swj post, statystyki dla kilku stron… faktycznie jak to napisa? eRIZ: „Logika swoje, a ?ycie swoje”…

  Autor komentarza, poniedziałek, 19 lis 2007 #

 10. Fajny screen z pagerankami, mo?esz doklei? mj :)
  http://liczniki.org/index.php?mod=pagerank

  >>
  B??d logiczny Tomku :) Nie mo?esz zdecydowa? o tym, czy chcesz by? w Google. Mo?esz jedynie zdecydowa?, ?e *nie chcesz by?*.
  >>

  Fakt, tylko czy to co? zmienia? Tak dzia?a ka?dy robot, nie tylko google i praktycznie wszystko w sieci oparte jest na takim mechanizmie. O to, ?e domy?lnie mo?na hotlinkowa? dokumenty z serwera WWW nie b?dziesz chyba obwinia? twrcw HTTP?

  Autor komentarza, wtorek, 20 lis 2007 #

 11. Google do??czy?o do teorii spiskowej ;) Ci?gle s?ysz?, ?e google to nie, bo szpieguj? i ?ledz? itd. itp. A ja sobie korzystam i z GA i z Gmaila i jako? ?yj? ;)

  Autor komentarza, piątek, 23 lis 2007 #

 12. O ja, ju? nawet na TVP2 si? u?alaj? na Googla! W?a?nie w tej chwili na TVP 2 w programie „Warto rozmawia?” biadol? na sp?k? z Mountain View, ?e nie pozwoli?a protestuj.pl si? reklamowa? (G uzasadnia, ?e chwilowo nie dopuszcza reklam u?ywaj?cych „aborcja” i „religia”). M. in. pose? Palikot podnosi w?tki cenzury i niedobrego monopolu. Niech si? we?mie natychmiast za kompilator i oprogramuje konkurencyjn? us?ug?. „Ograniczenie wolno?ci wypowiedzi” – uznano by mnie za wariata, gdybym mwi?, ?e ogranicza mi si? wolno?? wypowiedzi przez to, ?e nikt nie zechce mi wynaj?? sal Pa?acu Kultury i Nauki oraz rozwiesi? moje plakaty w stolicy zupe?nie za darmo. Bolesne, ?e dla tylu ludzi Internet to Google.

  Autor komentarza, poniedziałek, 26 lis 2007 #

 13. Rzeczywi?cie ten page rank co? oszukuje. Niemniej jednak na has?o koparka mj blog wyskakuje na czwartej stronie a jeszcze niedawno by? na pierwszej. Czy zmiana ta mia?a wp?yw na magiczn? cyferk?? Ani dudu :) Chyba nawet samo google nie przywi?zuje do tego wagi w adsensie. Albo ten algorytm jest zwyk?a zabawk? dla mas.

  Autor komentarza, wtorek, 27 lis 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów