Iluzja pieni?dza a Google AdSense

 

Wpis nawi?zuj?cy do tematu dzisiejszych zaj?? z makroekonomii po?wi?conych zjawisku inflacji. By?o tam wspomniane zjawisko zwane iluzj? pieni?dza, ktre skojarzy?o mi si? w pewnym stopniu z programem Google AdSense

Poni?ej cytat z Wikipedii wyja?niaj?cy o co chodzi:

Iluzja pieni?dza – w ekonomii, zjawisko polegaj?ce na nieodr?nianiu zmian wielko?ci nominalnych od zmian wielko?ci realnych. Przyk?adowo: je?li wskutek dwukrotnego nominalnego wzrostu wszystkich cen i p?ac konsumenci ograniczyliby warto?? kupowanych przez nich miesi?cznie dbr, to powiedzieliby?my, ?e ulegli oni iluzji pieni?dza. Iluzja pieni?dza ma cz?sto miejsce przy porwnywaniu obecnych cen z dawnymi zapominaj?c o zjawisku inflacji, a bior?c pod uwag? jedynie liczbowe zmiany cen.

Tak na „ch?opski rozum” chodzi o to, ?e je?li przyk?adowo dostali?my podwy?k? w pracy o 2%, cieszymy si?, ?e dzi?ki temu b?dziemy mogli wi?cej kupi?. Nie zauwa?yli?my jednak, ?e w ostatnim czasie ceny wi?kszo?ci artyku?w pierwszej potrzeby podskoczy?y o 4%. Czy faktycznie zarabiamy teraz wi?cej?

I tak jak bym si? mg? teraz cieszy?, ?e po wielu miesi?cach prb i stara?, wielu godzinach sp?dzonych przy dopieszaniu stron, po hektolitrach wypitej kawy itp. bym si? cieszy?, ?e nagle moje strony zacz??y generowa? przychody o te kilka dolarw wi?ksze. Rado?? tym wi?ksza, ?e wszystko zgodnie z zasadmi programu, bez spamu, wyj?tkowo chamskich zagra? i tak dalej.

A jak wygl?da pradwa? Dzisiaj kantory wywiesi?y rano swoje cenniki, wed?ug ktrych po raz pierwszy od d?u?szego czasu,za jednego skupionego dolara p?ac? poni?ej 3 z?otych. Mo?e i generowane przychody si? w ci?gu ostatnich miesi?cy zwi?kszy?y, ale jednocze?nie dolar polecia? w d? z oko?o 3,6z? do raptem 2,99z?…

Nic, bierzemy si? za inne sposoby podbijania ?wiata i podwrka ;)

Wpis opublikowany 31 maja 2006
Tagi: , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Iluzja pieni?dza a Google AdSense"

 1. Czemu nikt nie wpad? na to aby Europejczykom p?aci? w euro? Google to nie tylko jeden budynek w Kaliforni

  Autor komentarza, czwartek, 1 cze 2006 #

 2. @Alpha – dzisiaj kobieta od przedsi?biorczo?ci wystawia?a nam oceny. Dosz?a do mnie i mwi "no Tobie mog? postawi? bardzodobry". To ja odrazy pytam, czy nie da?oby si? wyci?gn?c na celuj?cy. Na to kobieta mwi, ?e na celuj?cy trzeba mie? jak?? wiedz? pozaprogramow?, no to ja jej mwie, ?e mog? jej wyja?ni? jakie? poj?cie, ktrego nie mieli?my na lekcji, np coto jest "iluzja pieni?dza" ;) I dzi?ki tej notce mam celuj?cy z przedsi?biorczo?ci ;)

  Autor komentarza, piątek, 2 cze 2006 #

 3. No paczpan ;) Ciesz? si? bardzo, ?e uda?o mi si? pomc w wyci?gni?ciu oceny. Trzeba by?o wcze?niej mwi?, ja tu w ko?cu zak?adam (w d?ugim okresie) zdobycie tytu?u magistra ekonomii, wi?c zawsze do us?ug jestem ;)

  Autor komentarza, piątek, 2 cze 2006 #

 4. Gratulacje, za celujacy :), jakos nie interesowalam sie ta iluzja pieniadza, ale trzeba to sprawdzic, bede miala co na KOSSie robic. Pozdrowionka

  Autor komentarza, sobota, 3 cze 2006 #

 5. Wstrzymaj chwilowo platnosci Adsense i poczekaj az dolar podskoczy (o ile to sie stanie) i wtedy je wznow, wszak liczy sie tylko kurs z dnia przelewu a nie dnia zarobienia poszczegolnego centala… ;)

  Autor komentarza, sobota, 3 cze 2006 #

 6. I znowu uda?o si? podci?gn?? ocen? dzi?ki iluzji pieni?dza ;) Tym, razem egzamin zaliczony na 6:) Ciekawe ile jeszcze razy uda si? co? osi?gn?? na tym samym patencie ;)

  Autor komentarza, sobota, 2 gru 2006 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów