Ile rozk?adw jazdy posiada PKP?

 

Ludzko?? do dnia dzisiejszego trapi szereg niewyja?nionych spraw: czym jest kamienny kr?g Stonehenge? Czy Atlantyda faktycznie istnia?a? Gdzie znajduje si? Bursztynowa Komnata? Czy totem na ko?cu „Incepcji” si? przewrci?? Dlaczego PKP dzia?a jak dzia?a?

O ile w przypadku wi?kszo?ci z tych pyta? da si? przynajmniej jako? sensownie spekulowa?, to na ostatnie ci??ko znale?? odpowied?.

Zadanie jest proste: rankiem 10 listopada chc? si? znale?? w Jeleniej Grze. Pierwsz? my?l? jest oczywi?cie podr? poci?giem. Poniewa? poci?g jedzie przez ca?? noc (ponad 11 godzin), chc? zarezerwowa? sobie miejsce w wagonie sypialnym. Brzmi prosto, prawda?

No to zobaczmy jak to wygl?da w praktyce:

Krok pierwszy: znalezienie poci?gu

Korzystamy ze strony www.rozklad-pkp.pl na ktrej odnajdujemy poci?g TLK #56200 wyje?d?aj?cy z Gda?ska Oliwy 9.11.2010 o godzinie 22:23. Upewniamy si?, ?e poci?g „kursuje w okresie, 8. Lis do 11. Gru”, natomiast „informacje rozk?adowe obowi?zuj? od 13.12.09 do 11.12.10.” Wygl?da ok.

Krok drugi: zakup biletu w kasie

Wiadomo, ?e w przypadku ograniczonej liczby miejsc w poci?gu, obowi?zuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Postanawiamy wi?c zakupi? bilet wcze?niej. Spisujemy na kartce wy?ej wymienione informacje i udajemy si? na dworzec w celu zakupienia biletu. Dyktujemy pani namiary poci?gu, grzecznie si? u?miechamy, w gar?ci ju? czeka gotwka.

– Mamy problem, wagon jest zablokowany i nie mog? sprzeda? biletu, poniewa? w tym miesi?cu b?d? prowadzone prace na torach i nie dostali?my dok?adnych informacji od PLK o utrudnieniach i nie mamy nowego rozk?adu w systemie i nie da rady sprzeda? biletu…
– Ale internetowy rozk?ad pokazuje ju? zaktualizowane dane na te dni, wi?c chyba jednak PKP ma ju? te dane, prawda…?
– Nie, system aktualizowany b?dzie dopiero pod koniec miesi?ca, prosz? prbowa? wtedy.

Z pewn? dezorientacj? odchodzimy od kasy i wracamy do domu.

Krok trzeci: sprawdzenie o co chodzi

No dobrze, mo?e co? ?le zosta?o sprawdzone. Zobaczmy raz jeszcze te rozk?ady, tym razem jeszcze porwnuj?c z odjazdami z tygodnia wcze?niej – teoretycznie sprzed planowanych prac. Screeny s? dost?pne na ko?cu wpisu.

 • rozklad-pkp.pl: zgadza si?. 9.11 poci?g odje?d?a oko?o 20 minut p?niej ni? tydzie? wcze?niej, jest informacja o konkretnych datach obowi?zywania tego rozk?adu. Czyli jakie? zmiany zosta?y uwzgl?dnione. Wszystko by?o dobrze sprawdzone.
 • intercity.pl: to samo co wy?ej. No, prawie to samo. Poci?g odje?d?a o tej samej godzinie, przyje?d?a ju? minut? p?niej (?) i traktuje doczepienie kilku wagonw we Wroc?awiu jako przesiadk?… ale generalnie wygl?da na to, ?e te? maj? ju? aktualny rozk?ad.

Krok czwarty: zakup biletu on-line

W jaki? tam bardzo pokr?tny sposb jestem sobie w stanie wyt?umaczy? fakt, ?e system rezerwacji w kasach mo?e mie? problem, bo… bo to PKP. Ale skoro na stronach PKP Intercity jest ju? jednak zaktualizowany rozk?ad, to nie powinno by? problemw z zakupieniem biletu on-line przy pomocy narz?dzia udost?pnionego przez t? sam? sp?k? PKP Intercity. Zw?aszcza, ?e nad rozk?adem miga mi wielgachny baner zach?caj?cy: „Zamw bilet przez internet, zobacz jakie to proste!”

No to klikamy w baner, przechodzimy do systemu rezerwacji. Wklepujemy miejsce odjazdu, stacj? docelow?, odpowiedni? dat?, przybli?on? godzin?, enter…

Wyszukiwarka po??cze? w systemie e-IC pokazuje zupe?nie inne godziny.

Tu rozk?ad nie uwzgl?dnia zmian przewidzianych na dni od 8 listopada do 11 grudnia. Ale jak mo?e nie uwzgl?dnia?, skoro dwa klikni?cia wcze?niej uwzgl?dnia?? To inna baza? Ale dlaczego, jakim cudem?

Prba zakupu biletu na widoczny poci?g ko?czy si? komunikatem: „B??d nr: 544. Wagon zablokowany, w pozosta?ych wagonach brak miejsc.” Czyli zapewne to samo, co zobaczy?a pani w kasie na dworcu. Pi?knie.

Krok pi?ty: kontakt z PKP

No dobrze, to tylko g?upie maszyny, mog? si? czasem myli?. Intercity podaje adresy mailowe na ktre mo?na pisa? z pytaniami, wi?c leci zapytanie o co chodzi z tymi po??czeniami. Odpowied? przychodzi szybko, jednak nie pomaga za bardzo:

 • na trasie s? prowadzone przez PLK prace remontowe, wi?c b?d? op?nienia
 • nie dostali?my jeszcze informacji o szczeg?ach prac, wi?c nie mogli?my wprowadzi? zmian w rozk?adzie
 • ?eby nic si? nie skopa?o po drodze, zablokowali?my system rezerwacji na te poci?gi
 • nie wiemy kiedy go odblokujemy, wi?c pozostaje co jaki? czas sprawdza? na stronie czy ju? dzia?a. Albo napisa? nam maila, to sprawdzimy i odpowiemy.

Czy wspomina?em ju?, ?e w tej drugiej (?) wyszukiwarce po??cze? na stronie PKP Intercity s? ju? wprowadzone zmiany w rozk?adzie? Ale to s? inne zmiany ni? te, ktrych jeszcze nie znaj??

Ugh.

A wiecie, ?e NationalRail.co.uk umo?liwia mi w jednym miejscu zakup biletu na dowolne po??czenia u ka?dego z 28 przewo?nikw kolejowych, dzia?aj?cego na wyspach? A u nas PKP sobie nie mo?e poradzi? z prowadzeniem aktualnego rozk?adu jednego operatora…

» Zobacz dodatkowe ilustracje do wpisu «

 

Wpis opublikowany 12 października 2010
Tagi: , , , ,
Kategorie: ciekawostki, Inne, internet, it, wszystkie

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Ile rozk?adw jazdy posiada PKP?"

 1. Z do?wiadczenia wiem, ?e o ile do Wroc?awia mo?na jeszcze dojecha? poci?giem, to dalsze kontynuowanie podr?y tym ?rodkiem transportu mija si? zupe?nie z celem – polecam we Wroc?awiu przesi??? si? do autobusu do Jeleniej Gry. Je?d?? cz?sto, g?sto, tanio (12pln ca?y bilet, ale mog? si? myli?), i co najwa?niejsze – szybko, bo 1.5h. Na po?udniowy zachd od Wroc?awia infrastruktura kolejowa praktycznie nie istnieje, co przek?ada si? na jakie? abstrakcyjne czasy przejazdu..

  //Kiedy? ?eby si? przesi??? wystarczy?o wyj?? z dworca PKP, po drugiej stronie ulicy by? dworzec autobusowy. Teraz Wroc?aw G?wny jest rozkopany i nie wiem jak dok?adnie wygl?da sprawa przesiadki z poci?gu do autobusu

  Autor komentarza, wtorek, 12 paź 2010 #

 2. Oj Tomku, co? chyba za du?o bywasz zagramanic? i za du?o dobrych rzeczy widzisz, a potem chcia?by? je mie? tutaj :)

  Oczywi?cie ?artuj?, bo fajnie by by?o, gdyby to si? u nas w ko?cu normalne zrobi?o. Z reszt? przyk?ady mo?na mno?y?. Najbli?szym mo?e by? cho?by Poczta Polska i Deutsche Post (cho? ci??ko porwnywa? pa?stwowego/chorego/niedo???nego molocha z profesjonaln? firm? zarz?dzan? przez DHL).

  Mo?e kiedy?…

  Autor komentarza, wtorek, 12 paź 2010 #

  • Ale nie wspomina?em nawet o mo?liwo?ci wyklikania sobie dok?adnie miejsca w poci?gu, ktre bym chcia? sobie zarezerwowa?, informacji on-line o op?nieniach poci?gw dla ka?dej, czy faktu, ?e tam bez ?aski sk?ad leci 130km/h ;)

   Ot chc? bilet kupi? ;)

   Autor komentarza, wtorek, 12 paź 2010 #

  • Niedawno jecha?am do Żyrardowa TLK?. W internecie by?a godzina powiedzmy 17.58. Pani w kasie powiedzia?a, ?e nie ma takiego poci?gu, ale jest o 17.50. No dobra, niewa?ne, niech sprzedaje. Poci?g przyjecha?, planowo o 17.58 (nie by? sp?niony, po prostu pani mia?a star? baz?). :)

   BTW sprbuj kiedy? kupi? bilet na rower na poci?g podmiejski maj?c bilet kwartalny na TLK(ktry dzia?a te? na podmiejskie). D?uuuga kolejka si? za Tob? utworzy, zar?czam :)

   Autor komentarza, wtorek, 12 paź 2010 #

 3. Nie ma tak ?atwo. O kupno bilet u nas te? trzeba walczy? :)

  PS. Informacje on-line o op?nieniach spokojnie mo?esz zast?pi? aksjomatem: op?nienie jest zawsze ;)

  Autor komentarza, wtorek, 12 paź 2010 #

  • Ej, wcale nie zawsze. Kiedy si? sp?nisz minut? na poci?g, to nigdy nie ma… :P

   Autor komentarza, piątek, 15 paź 2010 #

 4. Ja kiedy? kupi?am bilet. A nawet 3, z miejscwkami, poniewa? uzna?am, ?e jak mam jecha? 8 godzin z dwjk? dzieci, to nie bardzo mam ochot? trzyma? ktre? z tych dzieci na kolanach taki czas, wi?c zarezerwowa?am miejscwk? dla ka?dego. No i te? wygl?da?o to pi?knie, do momentu, kiedy wsiedli?my i okaza?o si?, ?e jednej z tych miejscwek.. nie ma. Bo zosta? podstawiony inny wagon i miejsce nr 96 po prostu nie istnieje. I musz? mie? jedno dziecko na kolanach. Ewentualnie, za rad? konduktora, mog? sobie z licznym baga?em i dwjk? dzieci pobiega? po poci?gu i poszuka? wolnych miejsc :)

  Autor komentarza, wtorek, 12 paź 2010 #

  • No ?adnie…

   Co przypomina te? o instytucji „stoj?cej miejscwki”, czyli obowi?zkowej dop?acie do biletu w EIC/IC za miejsce w poci?gu… nawet gdy ju? nie ma miejsc siedz?cych.

   Albo faktu, ?e gdy w poci?gu relacji Gdynia – Krakw wykupisz miejscwk? od Warszawy do Krakowa, to ju? od Gdyni do Wawy nikt na tym miejscu nie mo?e siedzie?.

   Autor komentarza, wtorek, 12 paź 2010 #

 5. Po rozlicznych wyjazdach w zesz?ym roku do Wa?brzycha wypracowali?my model kupowania miejscwki tu? przed odjazdem od kierownika poci?gu, bo panie z kas nijak nie mog?y doj?? do ?adu z systemem(np. nie mog?y sprzeda? biletu godzin? przed odjazdem poci?gu). Mo?e nie zawsze by?o typowp sypialne, ale kuszetki to na pewno :)

  Ja chc?, ?eby nas znowu podbili Niemcy. Serio.

  Autor komentarza, wtorek, 12 paź 2010 #

 6. Tu akurat potrzebne jest miejsce w sypialnym i to konkretnie na dole, st?d ch?? w miar? wczesnej rezerwacji – system PKP domy?lnie dopycha kolejne osoby do przedzia?w ju? zaj?tych i ma problem, gdy kto? sobie konkretnie ?yczy dane miejsce. Te? ju? sprawdzone.

  Autor komentarza, wtorek, 12 paź 2010 #

 7. Gratuluj? fajnej przygody z PKP. Jak mawia? jeden z klasykw „Bigos PKP – taki bigos to si? zje!” :). Powodzenia!

  Autor komentarza, środa, 13 paź 2010 #

 8. Oj czepiasz si?…chcia?by? mie? tak, jak w UK? Nudno, bez przygd i tego dreszczyka emocji – uda si?, czy si? nie uda? Z do?wiadczenia powiem, ?e jeszcze nigdy nie zdarzy?o mi si?, aby konduktor w „icku” nie mia? problemu z zeskanowaniem biletu kupionego przez sie?:)

  Autor komentarza, środa, 13 paź 2010 #

 9. Ciekawe jest rwnie? to, ?e swego czasu (mo?e teraz si? to zmieni?o, cho? nie s?dz?) bilety on-line mo?na kupi? tylko na poci?gi Intercity, Ekspresy, TLK i sypialne, a nie na wszystkie..
  A czasem wiem, ?e nie b?d? mie? czasu i wola?bym sobie drukn??.
  Kolejn? spraw? jest brak mo?liwo?ci wydruku biletu zakupionego on-line u pa? w kasach (czy to po numerze rezerwacji, czy imienia i nazwiska).

  No, ale my tylko chcemy kupi? bilet ;-)

  Autor komentarza, środa, 13 paź 2010 #

  • Nie zmieni?o, co najmniej od 1,5 miesi?ca wisi informacja, ?e na dzienne TLK b?dzie mo?liwo?? kupna biletu ju? „w ci?gu miesi?ca lub dwch”. Za to mo?na kupi? online bilet na Interregio.

   Autor komentarza, środa, 13 paź 2010 #

 10. No i po co Ci ludzie tak je?d??, ja si? pana pytam, panie Mietku. Cz?owiekowi pracowa? przeszkadzaj?… zostaliby w domu, cz?owiek by usiad? na spokojnie, gazetk? poczyta?… a tu le? i bilety im sprawdzaj. A taki jeszcze ?le wychowany, w ?ap? nie chce da? na flaszki?…

  Autor komentarza, środa, 13 paź 2010 #

 11. W maju musia?em kupi? bilet na TLK do Wroc?awia, pi?kny wydruk z numerem poci?gu, wszystkimi danymi. Karteczk? Pani podsuwam co by ?atwiej mia?a.

  A ta prosi o dyktowanie, pyta przez jakie stacje przeje?d?a! Nie wiedz?c musia?a sprawdzi? w jakim? zeszycie!

  Jako ?e przesiadk? mia?em po 10 min chcia?em kupi? od razu bilet na kolejny poci?g, tu si? okaza?o ?e nie ma takiego miasta gdzie si? udaj? ;p Trudno…

  Przychodzi do p?acenia. Patrz? na ekran kasy kwota 3500 PLN! Okaza?o si?, ?e Pani nie potrafi zamkn?? transakcji! I od rana nabija wszystko ??cznie. A ka?dego klienta podlicza na kalkulatorze! 3x bilet, 3x sypialny. ka?dy wprowadza osobno… Kolejka 20 osb :)

  Pozdrowienia dla PKP.

  A teraz dla odmiany Wroc?aw G?wny – Dworzec w trakcie generalnego remontu, postawili tymczasowy budynek. W kasie bez problemu, obs?uga mi?a, zaproponowali jeszcze 26% zni?ki ktra przys?uguje ze wzgl?du na wiek.
  Zupe?nie inny ?wiat. A sam „tymczasowy” dworzec idealnie oznakowany i wyposa?ony ( 3x komputery z rozk?adem, 4 bankomaty. Wielka tablica rozjazdw, szafki na baga?, toaleta czysta i pachn?ca!

  Kasy we Wrzeszczu obs?ugiwa?a wtedy RENOMA.

  Autor komentarza, środa, 13 paź 2010 #

  • Z tym sumowaniem kwot na wy?wietlaczu, to jaki? wi?kszy „ficzer” – to samo widzia?em w kasach, gdy kupowa?em bilet miesi?czny SKM w kasach na Żabiance czy w Oliwie.

   Autor komentarza, środa, 13 paź 2010 #

  • To chyba tak jest, ?e wszystkie transakcje s? nabijane jako jedna – w ten sposb mo?e ?atwiej im potem wydrukowa? raport kasowy z paragonu albo sprawdzi? stan kasy? W Sopocie te? tak jest…

   Widz? tylko dwie kwestie, ktre mo?e kto? mi wyja?ni:
   – czy w takim systemie nie ma zbytniego u?atwienia dla ewentualnego rabusia, ktry z gry wie, ile jest w kasie?
   – czy kupuj?c bilet na SKM mog? si? domaga? paragonu fiskalnego?

   Autor komentarza, czwartek, 14 paź 2010 #

  • Nie ma takiego miasta, jak Londyn. Jest L?dek, L?dek Zdrj

   Autor komentarza, piątek, 15 paź 2010 #

 12. A ja 14 listopada b?d? jecha? autem z Gda?ska do „prawie” Jeleniej Gry :)

  Autor komentarza, czwartek, 14 paź 2010 #

 13. A u nas PKP sobie nie mo?e poradzi? z prowadzeniem aktualnego rozk?adu jednego operatora…

  Nie jednego… mamy InterCity, InterRegio, TLK… nie mwi?c ju? o podmiejskich typu SKM i WKD czy lokalnych jak Koleje Mazowieckie…

  Autor komentarza, piątek, 15 paź 2010 #

  • Ale system e-IC jest obs?ugiwany przez PKP InterCity i mo?na w nim kupi? bilety tylko na cz??? poci?gw PKP InterCity. I to w?a?nie z tym systemem jest tu problem.

   Rozklad-PKP, ktry uwzgl?dnia poci?gi r?nych operatorw ma ju? zaktualizowane rozk?ady…

   Autor komentarza, piątek, 15 paź 2010 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów