Gadu-Gadanie ze mn?

 

W zwi?zku z tym, ?e ostatnio zagadywa?o do mnie coraz wi?cej przer?nych ludzi, truj?cych o byle pierdo??, wprowadzi?em system autoryzacji. Je?li nie jeste? jeszcze na li?cie kontaktw lub z jakiego? innego powodu zosta?e? wybrany, musisz najpierw zapozna? si? z tym tekstem, a nast?pnie jeszcze raz zagada?, pisz?c tylko s?owo akceptacja

Zapoznaj si? prosz? z tym tekstem zanim zaczniesz ze mn? rozmow? na GG. Unikniesz w ten sposb k?tni i zdziwienia, czemu po pierwszym zdaniu zosta?e? od razu zbanowany lub moje odpowiedzi by?y wyj?tkowo niemi?e…

Przedstaw si?

Kultura tego wymaga – napisz kim jeste?, sk?d masz namiary itp. Wkurzaj? mnie nieznane mi osoby, ktre wyskakuj? od razu z has?em „czesc, mam problem z tym i z tym, pomoz.” i oprcz tego ani me, ani be, ani kukuryku.

Pisz normalnie

Nie
pisz
ka?dego
s?owa
w
osobnej
linijce

Uwierz, ?e GaduGadu nie ma ograniczenia d?ugo?ci pojedynczej wypowiedzi do 5 wyrazw. Je?li chcesz co? dok?adniej opisa?, zamiast co chwil? klepa? [enter] i zalewa? mnie milionem wypowiedzi, napisz jedn?, nawet kilkuzdaniow? i dopiero j? wy?lij. Że to niby d?u?ej trwa? Nie bj nic, a? tak szybko nie uciekn?.

Nie zaczynaj te? rozmowy od debilnego ej,. „ej, s?uchaj”, „ej, a jak si? robi…” itp.

B??dy ortograficzne

Ka?demu zdarza si? strzeli? ortografa, ale do jasnej ciasnej nie w najprostszych wyrazach! „Ktury”, „mugl”, „pomuz” – chyba sobie ?artujesz! Je?li zobacz?, ?e kto? do mnie napisa? w ten sposb, to b?d? si? powa?nie zastanawia?, czy warto odpisywa?… Je?li kto? tak pisze do mnie, okazuje mi w ten sposb brak szacunku. A je?li kto? mnie nie szanuje, to czemu ja mia?bym go szanowa?? A je?li, nie daj Bo?e, b?dziesz si? jeszcze t?umaczy? w stylu „mam prawo robi? b??dy, mam dysleksje” to na 100% wi?cej nie odpowiem. BYKOM-STOP!

Odpowiednie stosowanie znakw interpunkcyjnych (kropki, przecinki), wielkich i ma?ych liter i innych zasad pisowni jest rwnie? bardzo mile widziane.

Emotikonki, podwjne wykrzykniki i znaki zapytania

W moim Konnekcie nie mam zainstalowanej obs?ugi emotikonek, wi?c daruj sobie wszelkie „” itp., bo i tak nie zobacz? tego ??tego animowanego pokemona.

Podobnie si? ma sprawa z podwjnymi wykrzyknikami i znakami zapytania. Nic mi si? nie animuje (bo tego nie trawi?, rozprasza tylko), wi?c prosz? w rozmowie ze mn? stosowa? zwyk?e pojedyncze „!” i „?”.

Wysy?anie plikw i obrazkw przez GG

Nie mam zainstalowanej obs?ugi wysy?ania plikw i obrazkw przez GG. I nie b?d? mia?. Nie wyskakuj mi wi?c z has?ami „w??cz obs?ug? obrazkw powy?ej 2kb” itp. S? inne formy przesy?ania plikw w Internecie

Ła?cuszki, czyli „prze?lij to do…”

Nie cierpi?, nie trawi? i nie toleruj? ?a?cuszkw internetowych. Nie wa?ne czego dotycz? – po prostu nie ?ycz? ich sobie. Je?li dostan? od ciebie ?a?cuszek, to od razu dostaniesz odpowiedź „PLONK. http://lancuszki.avx.pl Do zobaczenia w piekle” i zaraz do??czysz do grupy „ZABLOKOWANI”. Wi?cej mo?esz sobie przeczyta? na podstronie Ła?cuszki? Nie dzi?kuj?…

„Cze??, poklikasz?”

Nie. Na 99% jestem zaj?ty i nie mam czasu na pogaduszki o niczym. Je?li b?d? chcia? pogl?dzi? o niczym, to wejd? na jaki? czat lub zaznacze to w statusie.

„Co mi powiesz?”

Ty zaczynasz rozmow?, wi?c oczekuj? od Ciebie, ?e wiesz od dawna o czym chcesz rozmawia?. Je?li masz do mnie jak?? konkretn? spraw? – pisz. Je?li nie – daruj sobie rozmow? i udaj si? na jaki? czat.

„Jeste?? JESTEŚ?! NO JESTEŚ??!!”

A jaki mam status? „Zaraz wracam”. Co to mo?e znaczy?? No na przyk?ad to, ?e mo?e mnie nie by? przy komputerze, ?e jestem zaj?ty itp. A wtedy na pewno Ci nie odpowiem od razu, wi?c nie wrzeszcz je?li nie dostaniesz odpowiedzi po 5 sekundach.

Je?li mam status „Niedost?pny” to znaczy, ?e mnie nie ma. Nie u?ywam „Niewidoczego”, wi?c tym bardziej nie dobijaj si?.

„Znasz jak?? stron?…?”

Google.pl

„Wiesz gdzie znajd?…?”

Jak ju? wspomina?em: Google

„Poooom? mi!!!”

Pierwsze i najwa?niejsze: Google nie gryzie – tam znajdziesz wszystko. Zanim zaczniesz pyta? o rzeczy oczywiste – googluj. Dalej: w czym pomc? Zrobieniu strony WWW? S? kursy w Internecie, tzw. „pomoc” zwykle ko?czy si? tym, ?e chcesz ?ebym Ci zrobi? ca?? stron?. A je?li nawet chcesz co? zap?aci?, to nie pisz mi nawet tekstu w stylu „dostaniesz 5 ziko”…

Problemy z komputerem? Je?li masz legalnego Windowsa, to masz op?acone wsparcie techniczne. Ci??ko mi przez GG zdiagnozowa? czemu Twj komputer wolno chodzi, nie mam te? czasu sprawdza? miliona kombinacji w ?lepo i za free. Je?li mieszkasz w Trjmie?cie, mo?emy si? umwi? na wizyt? serwisow?. Przyjad?, zobacz? co nie dzia?a, naprawi? usterk? i poprosz? o uiszczenie op?aty.

Tworzenie stron internetowych i serwisowanie kompw to moja praca za ktr? oczekuj? wynagrodzenia. Strony WWW te? robi? na zamwienie, za?atwiam przy okazji porz?dny hosting i domen?. Ceny niewygrowane.

Wpis opublikowany 9 września 2006
Tagi:
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Gadu-Gadanie ze mn?"

  1. beznadziejne

    Autor komentarza, poniedziałek, 17 sie 2009 #

  2. kto chce zemn? pogada? ??????

    Autor komentarza, poniedziałek, 17 sie 2009 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów