Ferdydurke vs Trybuna? Konstytucyjny

 

Premier, cz?owiek stoj?cy na czele rz?du, Rady Ministrw, czyli w?adzy wykonawczej w III Rzeczpospolitej Polskiej. Czym si? zajmuje zamiast kierowa? pracami zmierzaj?cymi do przeprowadzenia jednej z zapowiadanych od wielu lat reform, upraszcza? ?ycie przedsi?biorcom, zastanawia? si? jak m?drze wykorzysta? rekordowy dzi?ki funduszom UE wzrost gospodarczy?

Ustalaniem listy lektur szkolnych. Na wniosek Premiera, Rada Ministrw uchyli?a rozporz?dzenie Ministra edukacji w sprawie nowego kanonu lektur.

Minister edukacji narodowej, Roman Giertych, zapowiedzia?, ?e zaskar?y owo rozporz?dzenie RM (Rady Ministrw, nie Radia Maryja) do Trybuna?u Konstytucyjnego. Czyli niejako z?o?y skarg? na siebie, bo z racji piastowania urz?du Ministra edukacji nale?y do Rady Ministrw. A rozporz?dzenie jest wydawane w imieniu ca?ej Rady.

Chocia? ca?kiem niedawno p.Giertych zapowiada?, ?e ma ju? na biurku podpisan? dymisj? i mo?e j? dostarczy? komu trzeba w dowolnej chwili. P?niej zapowiedzia?, ?e na 99% po urlopie nie wrci ju? do Ministerstwa. Obiecanki cacanki.

Tak czy siak, w Art. 149 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r wida? czarno na bia?ym, ?e:

Minister kieruj?cy dzia?em administracji rz?dowej wydaje rozporz?dzenia. Rada Ministrw, na wniosek Prezesa Rady Ministrw, mo?e uchyli? rozporz?dzenie lub zarz?dzenie ministra.

Skoro skarg? p.Giertycha mg?by odrzuci? ka?dy ?redniorozgarni?ty gimnazjalista (tematy „Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej”, „w?adza ustawodawcza”, „w?adza wykonawcza” pojawiaj? si? na przedmiocie „Wiedza o Spo?ecze?stwie” ju? w gimnazjum), to nad czym ma debatowa? Trybuna? Konstytucyjny w sk?adzie a? trzech s?dziw?

Czy Witold Gombrowicz wielkim poet? by??

Przecie? to jest ?mieszne…

A Sebastian si? ?mieje, ?e mam w?tpliwo?ci czy absurd jest absurdem? (© WaLLacE)

Nic mnie ju? chyba nie zdziwi…

Wpis opublikowany 25 lipca 2007
Tagi: , , , , , , , ,
Kategorie: Bez kategorii

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "Ferdydurke vs Trybuna? Konstytucyjny"

 1. Popierdolona ta nasza w?adza. A Giertych to ju? chyba na wy?yny tego problemu si? wspina. Mo?e to dobrze, ?e nasz jeden z Wielkich Braci zaj?? si? tym problemem, aczkolwiek ?mieszn? spraw? jest ten fakt. Szkoda tylko, ?e nikt za bardo nie mo?e postawi? veto przeciwko rz?dowi jako takiemu :(

  Autor komentarza, środa, 25 lip 2007 #

 2. Jak to mawiaj?, CCCP (nie myli? z СССР).

  Autor komentarza, środa, 25 lip 2007 #

 3. Czy nie powinno byc „… w IV Rzeczpospolitej Polskiej.” :P
  Wracajac do tematu wpisu, wpiekszosc ludzi sie juz przyzwyczailo do tego co sie w Polsce dzieje, co nie zmienia faktu, ze coraz bardziej sie wstydze tego, ze mieszkam w tym kraju ( i chyba nie tylka ja).

  Autor komentarza, środa, 25 lip 2007 #

 4. Premier po zorientowaniu si?, ?e ma?o kto ju? go popiera, sprbowa? zyska? sympati? cho?by polonistw ;P

  Autor komentarza, czwartek, 26 lip 2007 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów