„Fakt” przejecha? si? po ZKM Gdynia. A ZKM sprostowa?o – szczeg?owo ale te? z humorem :)

 

W poniedzia?ek, 15 wrze?nia, w gazecie „Fakt” ukaza? si? artyku? pt. „Wo?? uczniw jak sardynki!”, w ktrym zarzucono naszej firmie bezmy?lno?? w zarz?dzaniu ofert? przewozow?, przejawiaj?c? si? w wysy?aniu na trasy „krtkich autobusw rankiem, p?niej przegubowcw”. Zrozumia?e, ?e gazeta „Fakt” poszukuje wsz?dzie na si?? sensacji, ale tym razem autor artyku?u przeszed? sam siebie w niezgodnym z prawd? przedstawianiu rzeczywisto?ci.

Dbaj?c o w?a?ciwy wizerunek gdy?skiej komunikacji miejskiej, z kronikarsk? dok?adno?ci? postaramy si? wskaza? wszystkie k?amstwa, zawarte w tej publikacji.

„Fakt” co? tam naskroba? o gdy?skiej komunikacji miejskiej, jakie to przepe?nione te autobusy itd. Typowe szukanie sensacji, pierdu-pierdu o niczym. Przed 15:00 na stronach ZKM Gdynia pojawi?o si? sprostowanie. Bardzo fajnie napisane. Komu? chcia?o si? dok?adnie wypisa? wszystkie (delikatnie mwi?c) nie?cis?o?ci. Lubi? takie prztyczki :) Bardzo przyjemnie si? czyta.

Zdj?cie przedstawiaj?ce rzekomy t?ok w „dwudrzwiowym” autobusie linii X w kursie o 7:11. (…) Dziwi nas, ?e fotograf nie zauwa?y? trzecich drzwi pojazdu, przy ktrych stoj?c wykona? zdj?cie.

Kto by si? tam jednymi drzwiami przejmowa?, nie? ;)

Zdj?cie pustego autobusu przegubowego, rzekomo wykonane o 9:57 na przystanku D?browa Centrum, jest fotomonta?em. Widoczny na zdj?ciu ?redniopod?ogowy autobus przegubowy Mercedes O405G nr 2402 w rzeczywisto?ci ma – jak ka?dy pojazd w sieci ZKM w Gdyni – drzwi po prawej, a nie jak na zdj?ciu – po lewej stronie.

Fakt zaliczy? photoshop disaster :)

Nie mg? zosta? sfotografowany na D?browie o godzinie 9:57, gdy? o tej porze stacjonuje w zajezdni na Kaczych Bukach. W dniu, w ktrym wykonano w nim zdj?cie, ostatni kurs ten autobus wykona? z D?browy Centrum o 6:58 (…) W sytuacji, kiedy nie odkryto jeszcze techniki teleportacji autobusw, opisywany pojazd musia? wrci? o w?asnych si?ach na miejsce, z ktrego wyjecha?.

 

Ja tylko dodam, ?e jestem jednym z tych dziwnych zafascynowanych komunikacj? miejsk?… :)

Wpis opublikowany 16 września 2008
Tagi: , , , , ,
Kategorie: media, prywata, trjmiasto

Zobacz również:

Komentarze do wpisu "„Fakt” przejecha? si? po ZKM Gdynia. A ZKM sprostowa?o – szczeg?owo ale te? z humorem :)"

 1. dobre:)

  Autor komentarza, wtorek, 16 wrz 2008 #

 2. Nie tylko ty si? KM interesujesz :P
  A u nas w Krakowie fakt podobne g?upoty pisze :D

  Autor komentarza, wtorek, 16 wrz 2008 #

 3. Widz?,?e ludzie pracujacy w komunikacji zaczynaj? by? m?dzrejsi technologicznie a wy?apywanie fotoszopek zaczyna byc narodowym hobby. Oby tak dalej :)

  Autor komentarza, wtorek, 16 wrz 2008 #

 4. WOW, dobra odpowied?. Nie znosz? tej gazety – nale?a?o im si?!

  Autor komentarza, wtorek, 16 wrz 2008 #

 5. ZKM Gdynia zawsze wybija si? ponad inne zak?ady komunikacji, teraz ju? nie tylko taborem, ale i dobr? riposta.

  Autor komentarza, wtorek, 16 wrz 2008 #

 6. #rotfl #dobre #polecam ;)

  Tak sie w?a?nie powinno reagowa? na tego typu „publikacje” :D

  Autor komentarza, wtorek, 16 wrz 2008 #

 7. Szkoda tylko, ?e Gda?ski ZKM nie jest tak dobry. Brnie ca?y czas w afery z ZTM i przetargami.

  Bardzo bym chcia? by nasz rynek komunikacji miejskiej zosta? uwolniony i tak Gdy?ski by? rzeczywi?cie polem konkurencji mi?dzy przewo?nikami.

  Autor komentarza, wtorek, 16 wrz 2008 #

 8. Dobra reakcja. Tak powinno by?.

  Autor komentarza, wtorek, 16 wrz 2008 #

 9. Nie ma to jak poprawi? sobie humor na pocz?tek dnia. Przyjemny wpis :)

  Autor komentarza, wtorek, 16 wrz 2008 #

 10. Ja tylko strasznie ?a?uj?, ?e nie uda?o mi si? kupi? tego numeru. Na eFakt te? nic nie ma…

  Autor komentarza, wtorek, 16 wrz 2008 #

Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów