Zarządzanie produktem

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilość punktów ECTS: 4
 • Przedmiot: Zarządzanie produktem
 • Prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Sojkin
 • Ilość godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzień / godzina: Czwartek, 15:00 – 19:00 (4 godz. co 2 tyg.)

Treść przedmiotu:

 • Produkt w strategii marketingowej przedsiębiorstwa.
 • Rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu produktem w przedsiębiorstwie.
 • Marka.
 • Opakowania.
 • Jakość produktu.
 • Cykl życia produktu.
 • Zarządzanie produktem w fazie wzrostu i dojrzałości. Wycofanie produktu z rynku.
 • Nowy produkt i jego rozwój.
 • Poszukiwanie idei nowych pomysłów.
 • Selekcja idei nowych pomysłów.
 • Opracowanie i testowanie koncepcji nowego produktu.
 • Analiza ekonomiczno-finansowa nowego produktu.
 • Testowanie prototypów /serii próbnej nowego produktu.
 • Komercjalizacja – test marketingowy i wprowadzenie nowości na rynek.
 • Zarządzanie portfelem produktów – modele portfelowe.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie

Literatura:

 • Kall J., B. Sojkin, J. Szymczak, M. Urbaniak: Zarządzanie produktem. PWE Warszawa 2003
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów