Polskie dziedzictwo kulinarne jako element atrakcyjności turystycznej

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilość punktów ECTS: 4
 • Przedmiot: Polskie dziedzictwo kulinarne jako element atrakcyjności turystycznej
 • Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Palich prof. AM
 • Ilość godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzień / godzina: Poniedziałek, 15:00 – 17:00

Treść przedmiotu:

Podstawowe pojęcia z zakresu dziedzictwa kulturowego Polski. Kuchnia jako produkt turystyczny. Dziedzictwo kulinarne Polski., Polskie tradycje kulinarne a Fast Ford., Tradycje kuchni polskiej jako atrakcja turystyczna dla turystów Unii Europejskiej. Regionalne produkty żywnościowe i ich ochrona w UE. Polskie szlaki kulinarne., Kultura kulinarna wschodniego pogranicza., Legendy kuchni kresowej., Ukraińskie smaki., Polak człek biesiadny. Hierarchia przy stole. Kuchnia obrzędowa, Kuchnia Kaszubska. Śniadanie na trawie

Warunki zaliczenia:

zaliczenie (test pisemny)

Literatura:

 • Gasik D., Polskie kuchnie regionalne. Rocznik Dydaktyczny WSTiH Warszawa, 2005 tom X
 • Gąsiorowski M., (red). O produktach tradycyjnych i regionalnych – Możliwości a polskie realia. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, 2005.
 • Gąsiorowski M., A. Szkiruć, Brand America. Tajemnica megamarki., Biblioteka Akademii Marek Warszawa 2005.
 • Palich P., Wybrane aspekty tradycyjnego i współczesnego żywienia ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki., Problemy Turystyki i Hotelarstwa. Gdynia 2001.
 • Palich P., Kuchnia- element dziedzictwa kulturowegojako produkt turystyczny. W kuchni i za stołem. Wyd. Arche. 2003.
 • Szymanderska H., Kuchnia polska. Potrawy regionalne. Swiat ksiązki., 2005.
 • Vinaver K., J. Jasiński., Rzecz pospolita produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych. Agro- Smak Fundacja Funduszu Współpracy. Paryż 2004.
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów