Fizyczne – niekonwencjonalne metody utrwalania

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilość punktów ECTS: 4
 • Przedmiot: Fizyczne – niekonwencjonalne metody utrwalania
 • Prowadzący: dr hab. inż. Halina Kolenda, prof. nadzw. AM w Gdyni, mgr Waldemar Å»yngiel
 • Ilość godzin: tygodniowo, w semestrze
 • Dzień / godzina: Piątek, 13:00 – 15:00

Treść przedmiotu:

Technika wysokich ciśnień (HPP). Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania technologią HPP. Aparatura i metody utrwalania technologią HPP. Wpływ wysokiego ciśnienia na cechy produktu. Trwałość produktów utrwalonych technologią HPP. Opakowania stosowane w technice wysokich ciśnień.

Promieniowanie jonizujące. Radiacyjne metody utrwalania żywności. Charakterystyka i mechanizm procesu. Aparatura. Trwałość produktów żywnościowych utrwalonych metoda radiacji.

Pulsujące pole elektyczne (PEF). Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania. Aparatura. Zastosowanie techniki PEF w utrwalaniu żywności.

Oscylujące pole magnetyczne (OMF). Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania.

Technologia pulsującego światła. Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania.

Technika wyładowań wysokiego napięcia elektrycznego. Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania.

Ultradźwięki i możliwości ich wykorzystania do utrwalania żywności. Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania.

Mano-termo-sonikacja. Charakterystyka i mechanizm procesu utrwalania.

Ogrzewanie mikrofalowe.

Ogrzewanie omowe. Charakterystyka i mechanizm metody. Aparatura.

Warunki zaliczenia:

zaliczenie

Literatura:

 • Figura L.O.: Lebensmittelphysik. Physikalische Kenngrößen – Messung und Anwendung. Springer Berlin Heidelberg New York 2004.
 • Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A.: Ogólna technologia żywności. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1997.
 • Regulation (EC) No 258/97of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients (Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności).
 • Commission Recommendation (97/618/EC) of 29 July 1997 concerning the scientific aspects and the presentation of information necessary to support applications for the placing on the market of novel foods and novel food ingredients and the preparation of initial assessment reports (Dyrektywa Rady 97/618/EC z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie wprowadzania na rynek nowej żywności i nowych składników żywności).
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 r., Nr 171, poz. 1225 z dnia 27.09.2006 r.)
 • Journal of Food Science, 2000 – Special Suplement.
 • Barbosa-Canovas G.V., Pothkamury U.R., Palou E., Swanson B.G, Dekker M.: Nonthermal Preservation of Foods. New York, 1998.
 • Butz P., Tauscher B.: Emerging technologies: chemical aspects. Food Res. Int., 2002; 35: 279-284.
 • Clark J.P.: Thermal and nonthermal processing. Food Technol., 2002; Vol. 56; 12: 63-64.
 • Huggett, A.C., Conzelmann, C.: EU regulation on novel foods: Consequences for the food industry. Trends Food Sci. Technol. 1997, 8: 133-139.
 • Lewicki P.P.: Tendencje w rozwoju technologii żywności. Przem. Spoż., 1998; 9: 31-35.
 • Czasopisma:
  • Przemysł Spożywczy, Wydawnictwo Sigma NOT
  • Food Science and Technology Abstracts
  • Journal of Food Science, Elsevier
  • Trends in Food Science and Technology, Elsevier
  • Innovative Food Science and Emerging Technologies, Elsevier
  • Food Research International, Elsevier
  • Food Protection, Elsevier
  • Journal of Food Engineering, Elsevier
  • Food Microbioology, Elsevier
  • LWT Food Science and Technology, Academic Press
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów