Corporate Failures

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

  • Ilość punktów ECTS: 4
  • Przedmiot: Corporate Failures
  • Prowadzący: Academic teacher: Julia Koralun – Bereźnicka
  • Ilość godzin:1 tygodniowo, 15 w semestrze
  • Dzień / godzina: Środa, 15:00 – 17:00 (I połowa semestru)

Treść przedmiotu:

What is a corporate failure?

Classification of failures. Bankruptcy vs. failure. Economical insolvency, technical insolvency, legal insolvency. The primary purpose of the laws of bankruptcy. Bankruptcy fraud. Attributes of corporate success.

Reasons for corporate failures.

Classification of reasons for corporate failures. Internal and external factors. Categories of internal failure causes: decline as a natural and predictable process due to the industry and organizational life-cycles, decline as a result of past success patterns and organizational rigidity.

Symptoms of failures

Recognising the symptoms of failures. Methods of predicting the likelihood of a corporate failure. Quantitative and qualitative features of a failure. Sample early warning systems. Common faults in decision–making.

Corporate failure – case study

Analysis of (in)famous corporate failures: the case of Global Crossing, Enron, Adelphia, Worldcom. Managerial incompetence vs. accounting system inadequacy. Transparency standards.

Conclusions and implications

Developing environmental learning mechanisms. Generating new and relevant knowledge. Organisational creativity. Managing crisis and failure.

Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Literatura:

  • Corporate failures, The Daily, August 8, 2003
  • Madhukar Shukla, Corporate failures: Why Organisations Fail To Learn, Productivity, 1994, 34(4), 629-639
  • Reuven Glick, Country Crises and Corporate Failures: Lessons for Prevention and Management?, FRBSF Economic Letter, 2002-18; June 14, 2002
  • Sandra Waddock, A Radical Agenda for Business in Society Education
  • Zulkarnain Muhamad Sori, Shamsher Mohamad & Mohamad Ali Abdul Hamid, Why Companies Fail? An Analysis of Corporate Failures
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów