Bezpiecze?stwo danych w sieciach

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 • Ilo?? punktw ECTS: 4
 • Przedmiot: Bezpiecze?stwo danych w sieciach
 • Prowadz?cy:prof. dr hab. W?odzimierz Filipowicz
 • Ilo?? godzin: 2 tygodniowo, 30 w semestrze
 • Dzie? / godzina: Wtorek, 15:00 – 17:00

Tre?? przedmiotu:

 1. Transfer danych w sieciach rozleg?ych
  • Zagro?enia transmisji danych w sieciach rozleg?ych TCP/IP i sposoby ich unikania – filtry pakietw i systemy wykrywania intruzw
  • Ewolucja protoko?w z uwagi na bezpiecze?stwo
 2. Wst?p do kryptologii
 3. Kryptografia symetryczna
  • System Kerberos
 4. Kryptografia asymetryczna
  • Abstrakty i funkcje haszuj?ce
  • Podpisy cyfrowe
  • Certyfikaty cyfrowe i modele zaufania
  • Infrastruktura klucza publicznego
 5. Wirtualne sieci prywatne (VPN)
  • Protok? SS/TLS
  • Protok? IPsec
 6. Protok? DNSsec
 7. Budowa sieci lokalnych
  • Prze??czniki jako elementy wsp?czesnych sieci lokalnych
  • Istota sieci prze??czanych
  • Lokalne sieci wirtualne
  • Zagro?enia w sieciach lokalnych, prze??cznik jako element poprawy bezpiecze?stwa
 8. Sieci bezprzewodowe
  • Sposb funkcjonowania
  • Problemy bezpiecze?stwa

Warunki zaliczenia:

Literatura:

 • Adams C., S. Lloyd „Podpis elektroniczny – Klucz publiczny”, Wydawnictwo ROBOMATIC, Wroc?aw 2001
 • Strebe M., „Bezpiecze?stwo Sieci”, Wyd. MIKOM, Warszawa 2005
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów