BE – Informatyka – pytania na egzamin

Poniższe materiały zostały tu kiedyś umieszczone na potrzeby mojej grupy ze studiów. Na 99,9% nie posiadam żadnych dodatkowych materiałów związanych z tym tematem ani nie gwarantuję 100% poprawności.

 1. Co to jest informatyka?
 2. Co to są procesy informacyjne? Przykłady
 3. Co to są technologie informatyczne?
 4. Co to jest informacja?
 5. Klasyfikacja informacji?
 6. Co to jest wiedza, relacja pomiędzy informacją a wiedzą?
 7. Uczenie, myślenie, inteligencja – wyjaśnić
 8. Co to jest dana?
 9. Klasyfikacja danych?
 10. Istota pozycyjnego systemu odwzorowania liczby, L=?
 11. Istota notacji stałopozycyjnej, Lfix=?
 12. Istota notacji zmiennopozycyjnej, Lfl=? Zapisać w tej notacji liczbę 144(7)
 13. Co to jest alfabet?
 14. Co to jest język?
 15. Na czym polega przetwarzanie danych numerycznych?
 16. Efektywność odwzorowania danych numerycznych?
 17. Efektywność sieciowej transmisji danych numerycznych przy transmisji modemowej (np.: 56kb/sek) i światłowodowej (np.: 1Gb/sek)?
 18. Ile liczb można przechować w pamięci o pojemności 1GB?
 19. Na czym polega przetwarzanie danych tekstowych?
 20. Efektywność odwzorowania danych tekstowych?
 21. Efektywność sieciowej transmisji danych tekstowych przy transmisji modemowej (np.: 56kb/sek) i światłowodowej (np.: 1Gb/sek)?
 22. Ile znaków można przechować w pamięci o pojemności 1GB?
 23. Co to jest kalendarz?
 24. Dane typu DATA i ich format?
 25. Dane typu CZAS i ich format?
 26. Jaką wartość w Excel’u Excelu (BYKOM-STOP! :)) ma informacja: 30-01-1901 08:00 (10 stycznia 1901 roku, godz. 0800
 27. Jaką wartość w Excel’u Excelu (BYKOM-STOP! :)) ma informacja: 25-01-1901 06:00 (25 stycznia 1901 roku, godz. 0600
 28. Co to jest grafika komputerowa?
 29. Co to jest i jakie cechy posiada piksel?
 30. Co to jest rozdzielczość mapy bitowej?
 31. Efektywność odwzorowania map bitowych?
 32. Efektywność sieciowej transmisji obrazów (map bitowych) przy transmisji modemowej (np.: 56kb/sek) i światłowodowej (np.: 1Gb/sek)?
 33. Typy danych graficznych?
 34. Podstawowe cechy grafiki bitmapowej (rastrowej)?
 35. Podstawowe cechy grafiki wektorowej?
 36. Wymień podstawowe obiekty (prymitywy) w grafice wektorowej.
 37. Co to są krzywe Béziera?
 38. Podstawowe modele barwy w grafice komputerowej
 39. Co to jest kompresja mapy bitowej i jakie są techniki kompresji?
 40. Podaj podstawowe algorytmy (metody) kompresji map bitowych?
 41. Podstawowe oprogramowanie graficzne (podstawowe typy i rodzaje programów graficznych)?
 42. Wymień główne zastosowania grafiki komputerowej?
 43. Co to jest technologia CAD i GIS
 44. Struktura komputera?
 45. Klasyfikacja urządzeń zewnętrznych komputera?
 46. Struktura jednostki centralnej komputera?
 47. Co to jest tprocesor i jego podstawowe parametry?
 48. Struktura i parametry procesora?
 49. Funkcje procesora?
 50. Typy pamięci zewnętrznych i ich podstawowe parametry?
 51. Typy pamięci wewnętrznych i ich podstawowe parametry?
 52. Klasyfikacja pamięci komputerowych?
 53. Cechy oprogramowania komputerowego?
 54. Co to jest system operacyjny (SO) i jakie są jego główne funkcje? (Na całym świecie się używa „OS”, a nie żadne „SO”! – dop. Alpha)
 55. Co to jest program komputerowy?
 56. Co to jest: program w języku wewnętrznym, program binarny
 57. Co to jest algorytm i jaką ma strukturę?
 58. Dane są trzy zmienne: aa, bb, cc. Przedstaw algorytm, który wyznacza ich sumę oraz iloczyn?
 59. Zakład ma cztery wydziały, z których każdy osiąga konkretną produkcję dzienną. Przedstaw algorytm, który wyznacza wydajność dzienną zakładu.
 60. Co to są deklaracje i zmienne?
 61. Co to jest translacja i kompilacja?
 62. Co to jest program źródłowy i wynikowy?
 63. Zamienić liczbę 199 z systemu o podstawie N1=10 na system o podstawie N2=2
 64. Zamienić liczbę 155 z systemu o podstawie N1=6 na system o podstawie N2=3
 65. Zamienić liczbę 267 z systemu o podstawie N1=9 na system o podstawie N2=7
 66. Zamienić liczbę 233 z systemu o podstawie N1=7 na system o podstawie N2=9
Robisz zakupy w internecie?
Pomagaj ZA DARMO przy okazji
4000 organizacji społecznych i ponad 1000 sklepów